Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

Държавна психиатрична болница - с. Церова кория, обл. Велико Търново заема важно място в структурата на здравеопазната система на регион Велико Търново.

Отдалечеността само на 17 км. от град Велико Търново, в котловина с благоприятни климатични дадености и прекрасен ландшафт, я правят подходяща за едновременното прилагане на краткосрочно и продължително лечение.

Леснодостъпният терен и добре развитата комуникационна система дават възможност за срочна хоспитализация и улеснен контакт на пациентите с техните близки.