Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

 

Наименование на проекта:

„Подобряване на условията за живот за хора в Държавна

психиатрична болница - с. Церова кория“

Програма:

BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 1 „Подобряване на

системата за психично здраве на българските граждани“

Програмен оператор:

Министерство на здравеопазването, Дирекция „Международни

дейности, проекти и програми”

Подкрепящо звено:

Администрация на Министерския съвет, Дирекция „Добро

управление”

Бенефициент:

Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Обща информация за проекта:

Продължителност: 14.09.2015 г. - 31.12.2016 г.

 

Обща стойност: 236 306 евро