Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

           Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, Държавна психиатрична болница-с.Церова кория е предприела мерки срещу корупцията.

      В системата на психиатричното здравеопазване най – често срещаните корупционни прояви са свързани с:

•     Нерегламентирано заплащане на лекарства и/или консумативи в болничната помощ;
•     Нерегламентирано заплащане на предоставени медицински услуги;
•     Нерегламентирано заплащане на извършена медицинска експертиза на работоспособността;   
•     Нерегламентирано заплащане на извършена съдебно - психиатрична  експертиза.
      

      Държавна психиатрична болница-с.Церова кория е осигурила следните канали за достъп на сигнали за корупция и жалби на граждани:

•    По пощата на адреса на Държавна психиатрична болница-с.Церова кория, п.к.5047, обл.Велико Търново;
•    В деловодство на Държавна психиатрична болница-с.Церова кория, намиращо се в административна сграда, което изпълнява функциите на Приемна за обслужване на  външни граждани; 
•    В специално поставената пощенска кутия за жалби и сигнали за корупция, която се намира на входа на административна сграда.


     Сигнал за корупционни прояви и/или конфликт на интереси за служители от Държавна психиатрична болница-с.Церова кория може да подадете в Министерство на здравеопазването на електронен адрес:

 http://anticorruption.government.bg

или на телефоните на Районен център по здравеопазване –гр. Велико Търново:
062 / 62 01 24
062 / 62 37 15

       Подавайте сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирани лично или имате съответните документи. 
       При подаването на сигнали  трябва да знаете, че:


•    Не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;
•    Не се образува производство по анонимни сигнали.


                                                
                                                                                                                 Директор на ДПБ с.Церова кория: др. Даниела Иванакова-Пачикова