Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


Легла
Персонал
Преминали болни
Отделения

 

 

 

This project is funded by
The European Union
Този проект се финансира
от Европейския съюз

ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”

BG 2004/016-711.01.02-3.2.70

Създаване и функциониране на услугата “Дневен център със защитено жилище и обществен информационен център за лица с тежки психични разстройства”

 

 

State Psychiatric Hospital
Tzerova Koria, Veliko Tarnovo region
Държавна психиатрична болница
с.Церова кория, обл.В.Търново

 

 

Нашите цели:

 • Осигуряване на комплексна медицинска рехабилитация.

 • Осигуряване на социална рехабилитация.

 • Разширяване на възможностите и стимулите за трудова заетост.

 • Осигуряване на възможности за индивидуални и групови занимания в свободното време (спорт, отдих, туризъм, участие в културен живот).

 • Регламентиране на ясен механизъм за постоянно наблюдение и контрол за спазване правата на хората с психични разстройства и недопускане на дискриминация.

Програма на "Дневен център"

От понеделник до петък от 07.30 до 15.30:

 • Тренинг за придобиване на социални умения

 • Обучение за придобиване на трудови навици

 • Кинезитерапия / Спорт

 • Работа в креативно ателие

 • Създаване на домакински умения

 • Индивидуална психотерапия

 • Групова психотерапия

Осигурен безплатен транспорт.

Закуска и обяд безплатно в стола на дневен център.

 

Критерии за прием в дневен център:

 1. Клиенти на Дневен център са лица с хронични психични заболявания в състояние на ремисия, покриващи критерии по МКБ 10 - F20, F30-39, F10-19.

 2. Възраст - от 18 до 65 години.

 3. Клиентът да не е с тежки физически увреждания и тежки соматични заболявания, които възпрепятстват социалното му функциониране.

 4. Клиентът да има ресурс за частично, самостоятелно справяне с ежедневието.

Необходими документи за приемане – направление от психиатър или общопрактикуващ лекар.

За допълнителна информация:

Държавна психиатрична болница
с. Церова кория общ. Велико Търново
тел./факс (+359) 612 6419

Информационен център
GSM: (+359) 885 228 258

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.