Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

 

 

 

This project is funded by
The European Union
Този проект се финансира
от Европейския съюз

ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ”

BG 2004/016-711.01.02-3.2.70

Създаване и функциониране на услугата “Дневен център със защитено жилище и обществен информационен център за лица с тежки психични разстройства”

 

 

State Psychiatric Hospital
Tzerova Koria, Veliko Tarnovo region
Държавна психиатрична болница
с.Церова кория, обл.В.Търново

 

 

Нашите цели:

 • Осигуряване на комплексна медицинска рехабилитация.

 • Осигуряване на социална рехабилитация.

 • Разширяване на възможностите и стимулите за трудова заетост.

 • Осигуряване на възможности за индивидуални и групови занимания в свободното време (спорт, отдих, туризъм, участие в културен живот).

 • Регламентиране на ясен механизъм за постоянно наблюдение и контрол за спазване правата на хората с психични разстройства и недопускане на дискриминация.

Програма на "Дневен център"

От понеделник до петък от 07.30 до 15.30:

 • Тренинг за придобиване на социални умения

 • Обучение за придобиване на трудови навици

 • Кинезитерапия / Спорт

 • Работа в креативно ателие

 • Създаване на домакински умения

 • Индивидуална психотерапия

 • Групова психотерапия

Осигурен безплатен транспорт.

Закуска и обяд безплатно в стола на дневен център.

 

Критерии за прием в дневен център:

 1. Клиенти на Дневен център са лица с хронични психични заболявания в състояние на ремисия, покриващи критерии по МКБ 10 - F20, F30-39, F10-19.

 2. Възраст - от 18 до 65 години.

 3. Клиентът да не е с тежки физически увреждания и тежки соматични заболявания, които възпрепятстват социалното му функциониране.

 4. Клиентът да има ресурс за частично, самостоятелно справяне с ежедневието.

Необходими документи за приемане – направление от психиатър или общопрактикуващ лекар.

За допълнителна информация:

Държавна психиатрична болница
с. Церова кория общ. Велико Търново
тел./факс (+359) 612 6419

Информационен център
GSM: (+359) 885 228 258