Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

Цели на проекта

Обща цел:

Подобряване на грижата за психично здраве в Република България.

Специфична цел:

Подобряване на качеството на предоставяните услуги в стационарните

отделения на Държавна психиатрична болница – с. Церова кория чрез

хуманизиране на условията и интегриране на дневни грижи.