Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

Представяне на болницата

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с.Церова кория е специализирана болница за лечение на психични заболявания в област Велико Търново. Осъществява следните дейности:
 • Диагностика и лечение на психично болни
 • Психосоциална рехабилитация
 • Психопрофилактика и промоция на психично здраве
 • Съдебно-психиатрична и трудова експертиза

Лечебният процес се осъществява в три отделения за лечение на психични заболявания, профилирани в зависимост от тежестта на лекуваните симптоми.

Предлагат се следните програми от грижи:

 • Програма за лечение на остри психотични разстройства, налудни разстройства и психотична екзацербация и психо-социален срив при шизофренни разстройства; 
 • Програма за лечение на депресивни разстройства;
 • Програма за лечение на манийни разстройства;
 • Програма за лечение на поведенчески и психотични разстройства при деменция; 
 • Програма за действие при кризисно състояние;
 • Програма за лечение на пациенти с рисково поведение;
 • Програма за психосоциална рехабилитация и дневни грижи;
 • Програма за психологично консултиране;
 • Програма за лечение на “абнормно поведение на боледуване”;
 • Програма за лечение на невротични, свързани със стрес и соматоформни разстройства;
 • Програма за трудотерапия;
 • Програма за водене на психиатричен случай;
 • Програма за обучение в социални умения.
 • Програма социален клуб на болните;
 • Програма за арттерапия, креативна/ занимателна/ терапия;
 • Програма за групи за двигателна активност;
 • Програма за Лиезон-психиатрия;

Насочване на пациенти за лечение се извършва по планов път от специалисти психиатри в доболничната мрежа и от лични лекари.

Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието за всички случаи на животозастрашаващи психиатрични състояния.

За пациентите се грижат 75 служители с отлична професионална квалификация. На разположение е екип от лекари, медицински сестри, психолози, социален работник, санитари.

  

Видове психиатрични заболявания

Какво представлява депресията?
Много хора, когато са тъжни или потиснати, казват, че са „депресивни”. За разлика от епизодите на тъга или самота, които всеки от нас преживява в даден момент, депресията е заболяване в истинския смисъл на думата, характеризиращо се с определени симптоми. Те могат да продължат няколко седмици или няколко месеца и дават отражение върху всекидневния живот. Това е една често срещана болест. Установено е, че във Франция 10% от мъжете и 20% от жените в живота си са преживели, преживяват или ще преживеят поне един депресивен епизод. Тези цифри са причина депресията да бъде като сериозен обществен здравен проблем.
прочети още
Какво представлява депресията?
Всеки човек има мигове на подем и мрачни дни. Всеки може да се почувства окрилен или смачкан, но това обикновено е свързано с конкретни житейски обстоятелства и скоро преминава. За разлика от това при БАР промените на настроението са почти винаги без сериозен външен повод, резки, много интензивни и траят поне по няколко седмици. По време на тези епизоди се изменя цялостното поведение и привичното ежедневие грубо се нарушава. Това не е просто реакция на нещо отвън, нито странност на характера или просто прищявка. Всъщност БАР се дължи на химично не равновесие в някои области на мозъка и е болест - толкова болест, колкото диабетът или хипертонията. Не мислете, че Ви е сполетяло някакво специално, предназначено само за вас зло. Ако сте заболели от БАР, Вие не сте сами: болестта засяга средно по един от всеки сто души по цял свят и е добре позната за съвременната медицина.
прочети още
Каква е разпространеността на шизофренията?
Повечето епидемиологични изследвани показват, че приблизително 1% от хората развиват в някакъв момент от живота си шизофрения (т. нар. пожизнен болестен риск). Моментната болестност обикновено е по-малка и в повечето проучвания тя рядко надхвърля 0,5%. Съотнесена към населението на България, последната цифра означава, че понастоящем пациентите от шизофрения в България са около 40 000 души. Разпространеността на заболяването сред мъжете и жените е еднаква. Обикновено шизофренията се развива в юношеска или млада възраст, най-често във второто или третото десетилетие на живота.
прочети още