Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

Във връзка с Приложение № 4 от ПМС № 704 „Индикативен списък на услугите предоставени от организации предоставящи обществени услуги“ Ви предоставяме следната информация:

  1. Писмено съобщение за смърт;
  2. Издаване на болничен лист;
  3. Издаване на дубликат на болничен лист;
  4. Издаване на медицинска документация (медицински експертизи, рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.);
  5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго;
  6. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи;
  7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи на съответните институции.

 

ДПБ с. Церова Кория е държавна болница и гореизброените административни услуги са безплатни.