Държавна Психиатрична Болница - Церова Кория


x
Легла
x
Персонал
x
Преминали болни
x
Отделения

ДПБ Церова кория обяви открит конкурс за обществена поръчка по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“

Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на условията за живот за хора в Държавна психиатрична болница - с. Церова кория “ по Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве“, Държавна психиатрична болница с. Церова кория стартира открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница - с. Церова кория.” Дейността цели целесъобразно и прозрачно провеждане на процедурата за подбор на изпълнител.

 

Прочети още...

 

Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве”

Държавна психиатрична болница – с. Церова кория спечели проект по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани” на Програма BG 07

 

Прочети още...

 

Допълнително споразумение по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

Подобряване на условията за живот за хора в Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

Държавна психиатрична болница с. Церова кория СКЛЮЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

 

Прочети още...